Wordnet polsko-angielski


1. (a musical form involving the simultaneous sound of two or more melodies)
counterpoint


2.
counterpoint: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

counterpoint

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (mus) counterpoint

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m muz. counterpoint