Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna kwasica ketonowa;

Wordnet angielsko-polski

(an abnormal increase of ketone bodies in the blood as in diabetes mellitus)
ketonemia, acetonemia
synonim: ketonemia
synonim: acetonemia