Wordnet angielsko-polski

(acidosis with an accumulation of ketone bodies
occurs primarily in diabetes mellitus)
kwasica ketonowa
synonim: diabetic acidosis

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Kwasica ketonowa