Słownik religii angielsko-polski

ketman m (warunkowe zwolnienie z okazywania wiary w islamie)