Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria keczup, sos pomidorowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U keczup, sos pomidorowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

keczup, ketchup

Nowoczesny słownik języka angielskiego

keczup

Wordnet angielsko-polski

(thick spicy sauce made from tomatoes)
keczup, ketchup
synonim: catsup
synonim: cetchup
synonim: tomato ketchup

Słownik internautów

ketchup

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Imagine, as I shake the ketchup bottle, someone very kindly comes up to me and taps it on the back for me.
Powiedzmy, że gdy trzęsę butelką keczupu, ktoś uprzejmie podchodzi i puka ją w denko.

TED

So as I shake this ketchup bottle, I get some true sensory feedback as the function of time in the bottom row.
Kiedy potrząsam butelką keczupu, odbieram czuciową informację zwrotną jako funkcję czasu w dolnej linijce.

TED

They did all right in the ketchup business.
Odnieśli sukces w branży produkcji keczupów.

TED

The next day, you're eating ketchup out of the bottle.
A następnego jesz ketchup z butelki.

You'd better not walk onto my stage with a ketchup stain.
Lepiej nie pokazuj się na mojej scenie z plamą po keczupie.

They take ketchup and plastic, but it looks real.
To wszystko jest keczup i guma. Chociaż wygląda jak prawdziwe.

No, I gotta go get you some more ketchup.
Nie. Pójdę ci kupić keczup.

But if you would pass the ketchup, I would really appreciate it.
Ale jeśli podałbyś ketchup, naprawdę byłbym wdzięczny.

He could sell a ketchup popsicle to a woman in white gloves.
On mógł sprzedać zamrożony ketchup na patyku kobiecie w białych rękawiczkach.

The Emperor's favorite food, tomato ketchup, will be the national symbol.
Ulubiona potrawa Cesarza, pomidorowy ketchup będzie symbolem narodowym.

Can I get some soya sauce and ketchup please?
Czy mogłabym dostać trochę sosu sojowego oraz ketchup?

I have even taken 10 bags of mustard and ketchup each
Wziałem musztardę i ketchup, 10 torebek. Każdego.

She can shoot ketchup packets over four rows of seats.
Potrafi strzelać keczupem na odległość czterech siedzeń.

Next time you can get your own ketchup!
Następnym razem zdobędziecie własny ketchup!

I don't need this nice food with ketchup.
Obejdę się bez dobrego jedzenia takiego z sosem.

Because otherwise, when we kiss we'd see stuff like pencils and empty ketchup bottles.
Bo poza tym, gdy się całujemy Widzimy ołówki i butelki po kethupie.

The woman with the baby applies the ketchup.
Kobieta z dzieckiem nakłada keczup.

Thanks to you, and the bottle of ketchup.
To dzięki tobie i butelce ketchupu.

When people poured coffee and mustard and ketchup on them, they just sat.
Kiedy ludzie wylali na nich kawe, musztarde i keczup, oni siedzieli.

They're the disgusting ones with extra cheese and ketchup.
Są obrzydliwe te z dodatkowym serem i ketchupem.

With a gun in your hand. - actually, it's ketchup.
Z pistoletem w ręce. Tak naprawdę to ketchup.

Michael got ketchup all over my steering wheel.
Michael ubrudził mi keczupem całą kierownicę.

It is not obvious to consumers when they buy ketchup or yoghurt that they contain lots of sugar.
Dla konsumenta nie jest rzeczą oczywistą, że zakupiony ketchup czy jogurt zawiera dużą ilość cukru.

Do you want some ketchup or something?
Chcesz do tego jakiś ketchup albo coś

Do you have any ketchup for these?
Mamy do tego jakiś ketchup?

Maybe I walked under a ketchup tree.
A może przeszłam pod drzewem keczupowym?

It's like, why aren't you on a bun with ketchup and mustard? (laughs.
Dlaczego nie jesteś w bułce polany keczupem i musztardą?? .

You got any ketchup in that bag?
Masz może w torebce ketchup?

We'il have a website and items like ketchup and mineral water.
Będziemy też mieli stronę i gadżety reklamowe, jak ketchup i woda mineralna.

You got ketchup on a red tie.
Masz ketchup na czerwonym krawacie.

Think of me as a ketchup bottle.
Pomyśl o mnie jak o butelce ketchupu...

Hey, Max, could you pass the ketchup, please?
Hey, Max, mogłabyś podać mi ketchup, proszę?

A small portion with ketchup, as usual?
Mała porcja z keczupem, jak zwykle?

I took 10 satchels of ketchup and mustard.
Wziałem musztardę i ketchup, 10 torebek. Każdego.

And I asked for some ketchup.
A ja prosiłam o keczup.

These puddles of glazed ketchup on the bureau?
Te plamy zeschniętego keczupu na komodzie?

There's a mushroom, ketchup -- it goes on and on.
Tutaj o grzybach, ketchupie i tak dalej.

Uncle Faye treated me with fries and ketchup.
Wujek Faye dał mi frytki z keczupem.

And ketchup for them french fries.
I ketchup do tych frytek.

It's the Ketchup, my sister, this conversation.
Tylko o keczup, moją siostrę, tę rozmowę.

Most people wanna borrow sugar or even ketchup.
Większość ludzi chce pożyczać cukier albo nawet ketchup.

Just pour some ketchup on it.
Właśnie zlej trochę ketchupu na tym.

You want some ketchup and mustard?
Już lepiej! Chcesz trochę ketchupu i musztardy?

See, you're the ketchup, here at Left Tackle.
Spójrz, jesteś ketchupem, tutaj z lewej.

Last year's electronics, ketchup bottles, kitten calendars, toys that didn't sell at Christmas.
W zeszłym roku była to elektronika, ketchup, kalendarze, zabawki, które nie zeszły na święta.

You want ketchup with that ?
Chce pan do tego keczupu?

And then a Number 1 with mustard, ketchup... pickles and lettuce only.
I jeszcze numer 1, ale tylko z musztardą, ketchupem, piklami i kawą.

You got some ketchup here.
Masz tutaj trochę keczupu.

I had ketchup all over my --
Miałem ketchup całej mojej -

Doesn't even look like ketchup.
Nawet nie wygląda jak keczup.

Oh, with ketchup, if you please?
Z keczupem jeśli można?

But I don't like ketchup.
Ale ja nie lubię ketczupu.