Wordnet angielsko-polski

(preaching the gospel of Christ in the manner of the early church)
kerygmat
synonim: kerugma

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

teol., gr. głoszenie Ewangelii (przez apostołów)
kerygmat
nauczanie publiczne Kościoła