Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) z hukiem, z łupnięciem; z pluskiem;

Słownik internautów

thud
an interjection used to imitate a sound made by sth heavy fall down
łups!I enter the room, come up to the table and suddenly: kerplunk! - something falls down to the floor. Wchodzę do pokoju, podchodzę do stołu i nagle: łups! - coś spada na podłogę.