Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny lekkozbrojny piechur irlandzki/szkocki; militarny oddział takich piechurów; cham, gbur;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

chłop

oddział lekko uzbrojonych piechurów irlandzkich lub szkockich

irlandzki żołnierz piechoty

lekko uzbrojony piechur irlandzki lub szkodzki