Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia doroczne święto ludowe połączone z jarmarkiem; jarmark, kiermasz;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

doroczne święto ludowe połączone z jarmarkiem (w Holandii

Belgii i północnych Niemczech)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jarmark

kiermasz