Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

im. Kiereński