Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chusta; apaszka; chusteczka do nosa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C chustka (na g)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chustka, chusta

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s chustka (na głowę)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n chustka (na głowę)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHUSTKA NA GŁOWĘ

Wordnet angielsko-polski

(a square scarf that is folded into a triangle and worn over the head or about the neck)
chustka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. kerchieves)] ] chustka (na głowę)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chustka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Your kerchiefs also will I tear, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand to be hunted; and ye shall know that I am Jehovah.
I rozerwę duchny wasze, a wybawię lud mój z ręki waszej, abyście ich więcej nie mogły łowić ręką swoją; a dowiecie się, żem Ja Pan.

Jesus Army

and say, Thus saith the Lord Jehovah: Woe to the women that sew pillows upon all elbows, and make kerchiefs for the head of [persons of] every stature to hunt souls!
I rzecz: Tak mówi panujący Pan: Biada tym, które szyją wezgłówka pod wszelkie łokcie rąk ludu mojego, a czynią duchny na głowy wszelkiego wzrostu, aby łowiły dusze!

Jesus Army

His handkerchief had been taken out of the Bloody Sunday museum on Tuesday and carried into Derry's Guildhall by Kay Duddy.

www.guardian.co.uk

Bishop Edward Daly, the priest who waved a bloodstained handkerchief at soldiers on Bloody Sunday in an attempt to evacuate the injured, was also present.

www.guardian.co.uk

Then I had to use the handkerchief as a sign of distress [to attract the soldiers' attention].

www.guardian.co.uk

The handkerchief went with Jackie to the hospital but came eventually back to me from the hospital laundry because it had my name on it.

www.guardian.co.uk

"I put the handkerchief into his shirt to tend the [bullet] wound," Daly recalled.

www.guardian.co.uk

She won't let me milk her without a kerchief.
Nie pozwoliła mi jej doić bez chustki.

I have come to return your kerchief.
Właściwie to przyszedłem oddać ci chusteczkę Całkiem zapomniałam.

And Mama in her kerchief and I in my cap...
I mama w swojej chuście i ja w swojej czapce...