Nowoczesny słownik angielsko-polski

krawężnik

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

odp. regularny odbiór odpadów domowych (podlegających recyklingowi)