Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'k¨:b-"krO:l@n Mężczyzna zaczepiający prostytutki z samochodu The campaign against street prostitution was deterring kerb crawlers and had led to a 20 per cent reduction in crime in the city's red light area (Kampania na rzecz zwalczania prostytucji skutecznie odstraszała mężczyzn szukających przygody i doprowadziła do 20-procentowego spadku tego typu przestępstw w "czerwonej dzielnicy") - Manchester Evening News (2001) This week kerb crawlers and prostitutes in Chapeltown were warned to stay away (W tym tygodniu mężczyzn szukających przygody i ulicze prostytutki z Chapelton przestrzeżono, żeby trzymali się z daleka) - Yorkshire Evening Post (2002)