Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) krąg studzienny; finanse nieoficjalny rynek walorów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(GB) n krawężnik.~ cpd ~stone n krawężnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krawężnik

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

rynek nieoficjalny ~ dealing transakcje na rynku towarowym dokonywane po zamknięciu giełdy ~ market rynek nieoficjalnyon the ~ w obrocie pozagiełdowym to do business on the ~ robić interesy na rynku nieoficjalny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n giełda nieoficjalna, rynek nieoficjalny kerb broker makler rynku nieoficjalnego kerb dealing transakcje na rynku towarowym dokonywane po zamknięciu giełdy kerb market rynek nieoficjalny (giełdowy) kerb price cena w transakcjach pozagiełdowych

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s krawężnik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRĄG STUDZIENNY

Wordnet angielsko-polski

(an edge between a sidewalk and a roadway consisting of a line of curbstones (usually forming part of a gutter) )
krawężnik
synonim: curb
synonim: curbing

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieoficjalny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. krawężnik
2. stopa szybowa, wieniec szybowy