Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna keratoplastyka, przeszczepienie rogówki;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

keratoplastyka f, przeszczepienie rogówki

Wordnet angielsko-polski

(a surgical procedure in which part or all of a damaged or diseased cornea is replaced by healthy corneal tissue from a donor)
keratoplastyka, keratoplastyka drążąca, przeszczepienie rogówki
synonim: corneal graft
synonim: corneal transplant