Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia dobrowolne wyrzeczenie się przez Chrystusa pewnych boskich atrybutów;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. samoogołocenie
ogołocenie
teol. nauka o samouniżeniu Boga poprzez wcielenie Jezusa