Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) trzymać (psa) w budzie; zagonić (psa) do budy; mieszkać w budzie; chować się w norze; zamieszkiwać norę;

(Noun) psia buda; psiarnia; sfora; nora; nora; ściek, rynsztok;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
psia buda.
2.
(pl, for hounds) schronisko dla psów

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

schronisko dla psów, buda dla psa, (przen.) nora

Nowoczesny słownik angielsko-polski

psia buda

hodowla psów

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s psia buda
psiarnia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PSIARNIA

SFORA

BUDA

NORA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

buda (dla psa)
schronisko (dla psów)
hodowla psów

Słownik internautów

psia buda, psiarnia

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) (US) a substandard house - (w slangu pośred-ników nieruchomości) dom w fatalnym stanie
rudera

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rynsztok

ściek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(psia) buda; ośrodek hodowli i tresury psów
~, dog - psia bua

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I love the way he sits and lies on his kennel and contemplates the great things of life.
Uwielbiam, kiedy siedzi w budzie kontemplując sens życia.

TED

If you cannot pay "cuota", a levy, you sleep outdoors or in a sort of kennel.

www.guardian.co.uk

" One of those tutors was the poet Brendan kennelly; after Trinity, Shapcott went to Harvard on a Harkness fellowship and studied under Seamus Heaney.

www.guardian.co.uk

We now put the dogs back in their kennels and the cats in wheelie bins and bring the horse blanket down on pet photography.

www.guardian.co.uk

Let me tell you, as one who was born in a kennel.
Pozwól mi tobie to powiedzieć, ponieważ ja urodziłam się w budzie.

It would help if I hadn't had to sleep in a kennel.
Pewnie by pomogło, gdybym nie musiał spać w psiej budzie.

And what about the kennel man's cottage on the moor?
A co z chatą poprzedniego opiekuna, tą na wrzosowisku?

Kennel club didn't think baby zebra was set up, and neither did the police.
Klub hodowców nie uważa, że małą zebrę ktoś wrobił, i policja też nie.

You're taking him back to the kennel, right?
Zabierasz go z powrotem do schroniska, tak?

That one was the stud on a kennel that got closed down last month.
Ten jest pozostałością po schronisku które zamknęli miesiąc temu.

Looks like this kennel is for bulldogs only.
Wygląda na to, że buldogi mają budę tylko dla siebie.

This place is worse than a kennel.
To miejsce jest gorsze od budy.

And it's rarely used outside a kennel.
Ale rzadko używa się go poza budą.

The thing is, me and O... we've built a kennel up at my ma's.
Ale mam jedną kwestię. Ja i O, budujemy zagrodę u mojej mamy.

Too late to call the kennel.
Za późno, żeby zadzwonić do schroniska.

The dog stays in the kennel, Abs.
Pies zostaje w klatce, Abs.

It takes about 20 minutes to get from Clay Street to Kennel Road.
Przejazd z Clay Street na Kennel Road zajmie z 20 minut.

A kennel starts to stink after awhile.
Budy dla psów po pewnym czasie śmierdzą.

Could it be a kennel?
Może to schronisko?

A very plush kennel for an unpedigree pup.
Bardzo wygodna buda dla szczeniaka bez rodowodu.

A homepage to some kennel club.
Stronę domową dla jakiejś klubowej budy.

Underground tunnels on Kennel Road.
Schemat podziemnych tuneli pod Kennel Road.

No dog of mine wears dog boots. Or has a pedicure. Or a kennel.
Mój pies nie będzie mieć psich butów. albo pedicure albo budy z pieprzoną werandą.

A few offices on Clay Street, er... a few shops on Kennel Road...
Kilka biur na Clay Street... Kilka sklepów na Kennel Road...

He's... ...in the kennel, in a cage.
Jest... Jest w klinice, w klatce.