Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda listownica; popiół z wodorostów;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wodorosty

Nowoczesny słownik języka angielskiego

brązowy wodorost

Nowoczesny słownik angielsko-polski

listownicowce

krasnorosty morskie

Wordnet angielsko-polski

(large brown seaweeds having fluted leathery fronds)
listownica

Słownik internautów

brunatnice

Słownik techniczny angielsko-polski

wodorosty morskie (źródło otrzymywania jodu)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And there'll be advantages for spreading out long, sort of kelp-like forest of vegetation.
Inna przewaga płynie z szerokiego rozprzestrzenienia, jak wodorostowy las.

TED

You can imagine that the plants growing up like kelp through cracks in the ice, growing on the surface.
Wyobraźcie sobie, jak algi przebijają się przez szczeliny w lodzie i rosną na powierzchni.

TED

I've taken them camping in the kelp forests of California.
Wziąłem ich na camping do lasu wodorostów w Kalifornii.

TED

Similarly this Golden V kelp collected in Alaska just below the low water mark is probably a new species.
Także złota brunatnica V zebrana na Alasce tuż pod poziomem wody niskiej może być nowym gatunkiem.

TED

And the Molas there, you can find them with a spotter plane very easily, and they like to hang out under floating rafts of kelp.
Tutaj samogłowy bardzo łatwo można dostrzec z samolotu zwiadowczego. ~~~ Lubią się trzymać dryfujących kęp wodorostów.

TED

Does this kelp scarf make me look fat enough?
Czy ta apaszka z krasnorostów pogrubia mnie wystarczająco?

We should use this kelp to tie our arms behind our backs.
Powinniśmy korzystać z tego wodorosty związać naszych ramionach za naszymi plecami.

But I got the kelp yesterday.
Ale ja dostałem wczoraj wodorosta

It could've been blue seaweed or kelp
Może to był niebieski wodorost, albo krasnorost.

In the kelp forest, there is an ever-changing balance... ...between predator and prey.
W lasach krasnorosta morskiego, równowaga bezustannie jest zakłócana... ...pomiędzy drapieżnikiem a jego ofiarą.