Wordnet polsko-angielski


1. (a thin paper coated on one side with a dark waxy substance (often containing carbon)
used to transfer characters from the original to an under sheet of paper)
carbon paper, carbon


2. (a semitransparent paper that is used for tracing drawings)
tracing paper: :

3. (an expression introduced into one language by translating it from another language
"`superman' is a calque for the German `Ubermensch'")
calque, calque formation, loan translation: : synonim: replika

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do sporządzania kopii) carbon paper
(techniczna) ~tracing paper

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(papier do odbijania) carbon paper.
2.
(tech, papier do rysunków) tracing paper.
3.
(ling) calque
loan translation

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f carbonpaper (kopia przez kalkę) carboncopy (techniczna) tracing paper

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

carbon paper

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

f carbon paper

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CARBONPAPER

PAPER: TRACING PAPER

CALQUE

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f carbon paper
(tech-niczna) tracing paper

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

carbon

tracing