Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) jowialny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj jowialny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jowialny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. jowialny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wesoły

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, the Guardian travelled through the border on Monday and found indifference among the people and border police and no more than a jovial 'bye bye' by a Dominican soldier when passing through a military checkpoint.

www.guardian.co.uk

It's jovial to have it on in the background when you're having your tea.

www.guardian.co.uk

The Afghan governor, a jovial figure in vest and tracksuit, put his arms round inmates in avuncular style.

www.guardian.co.uk

Be bright and jovial among your guests tonight.
Bądź dziś wesoły i miły dla swych gości.

I think jovial people like you reside in Sundernagar!
Myślę, że tacy weseli ludzie jak ty przebywają w Sundernagar!

Sorry, I'm not at my most jovial.
Przepraszam, nie jestem w dobrym nastroju.

lf a jovial hero enters the life of our heroine, what'd be the outcome?
Jeśli nowy bohater wejdzie w życie naszej bohaterki, jaki będzie wynik?

Oh, that's Jolly Jack Tar, the jovial sailor.
To jest Jolly Jack Tar, wesoły marynarz.