Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) stolarz; osoba należąca do wielu klubów/organizacji itp.;
joiner’s shop - warsztat stolarski;
joiner’s shop - warsztat stolarski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (woodworker) stolarz: ~'s shop warsztat stolarski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stolarz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. stolarz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

stolarz

Słownik techniczny angielsko-polski

stolarz m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We can't wait for the next generation, the new joiners, to come in and learn how to be the good leaders we need.
Nie możemy czekać na następne pokolenie, na nowych chętnych, że przyjdą i nauczą się jak być dobrymi liderami, których potrzebujemy.

TED