Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) klient, frajer;
the john - kibel, kibelek, wychodek;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) ustęp

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. sl klozet

Wordnet angielsko-polski

(a room or building equipped with one or more toilets)
toaleta, WC, ubikacja, klozet, w.c., W.C., dwa zera, wucet, przybytek, ustronne miejsce
synonim: toilet
synonim: lavatory
synonim: lav
synonim: can
synonim: privy
synonim: bathroom

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Jan

[ [Hirkan] ] Jan Hirkan

[ [Paul II] ] Jan Paweł II (1920- 2005)

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kibel, klop, toaleta

facet, gość

klient prostytutki

frajer, naiwniak, ofiara, cel (np. przestępstwa/ oszustwa)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bardacha

kibel

wychodek

Słownik religii angielsko-polski

Jan m pr

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The second example from music is from John Cage's modernist composition, "4'33"."
Drugi przykład z muzyki dotyczy utworu kompozytora współczesnego Johna Cage'a "4'33".

TED

And this painting has John James Audubon, the painter, sitting on the rock.
A na tym obrazie widzimy malarza, Johna Jamesa Audubona, siedzącego na skale.

TED

Sir john Vickers, the economist and former boss of the Office of Fair Trading who is chairing the coalition's commission, insisted that while no firm decisions had yet been taken about how to avoid future taxpayer bailouts, "hard questions" needed to be asked about the future shape of the industry.

www.guardian.co.uk

Sir john Chilcot asks about the legitimacy of the war.

www.guardian.co.uk

The original referred to a translation of Twinkle Twinkle Little Star and described john Ma as a fellow and tutor at Christ Church.

www.guardian.co.uk

In a steering group meeting yesterday, it was decided john Radcliffe hospital was the least likely of the 11 to meet all the necessary quality standards.

www.guardian.co.uk

I just don't think meeting with John is such a good idea.
Ja nie uważam, że spotkanie z Johnem to taki dobry pomysł.

John here has been a friend to me when most men were not.
John był dla mnie przyjacielem, gdy większość się odwróciła.

John and I are having a bit of a problem here.
John i ja mamy tu drobny problem.

John was talking about her right before they took him.
John mówił o niej, zanim go zabrali.

John, I had no part in what they tried to do.
John, nie brałem udziału, w tym co chcieli zrobić.

You have the chance to do something right now, John.
Masz szansę coś teraz zrobić, John.

By the way, John has seen my show five times.
Tak przy okazji, John widział moje przedstawienie pięć razy.

You know, John would never tell me anything about my mother.
Wiesz, że John mi nigdy nie mówił nic o mojej matce?

He used to let me and John play with them sometimes.
Czasami pozwalał Mi i Johnowi się nimi bawić.

If you went to the john, I want to know when and why.
Jeśli poszedłeś do kibla, chce wiedzieć kiedy i po co.

John, I want you to take a few days off.
John, chcę żebyś wziął kilka dni wolnego.

John has been coming to see me for quite some time.
Że John przychodził na wizyty od dość długiego czasu.

What was that old guy in the john trying to say?
Co ten stary facet w kiblu chciał powiedzieć?

John, I hope you're not here to try and make me change my mind.
John, mam nadzieję, że nie jesteś tutaj aby przekonać mnie do zmiany zdania.

John Smith is here only because of a court order.
John Smith był tutaj tylko z polecenia sądu.

My brother John says the whole family is very bad.
Mój brat John twierdzi, że to niegodziwa rodzina.

That part of John has nothing to do with me.
Ta część Johna nie ma ze mną nic wspólnego.

This is not an easy place for a woman, John.
To nie jest łatwe miejsce dla kobiety, John.

John: Out of your life you give me a moment.
Z całego życia dajesz mi zaledwie moment.

But you have to believe me that John is a good man.
Musisz uwierzyć, że John to porządny człowiek.

You both just need to continue doing what the right thing is for John.
Oboje musicie robić dalej to, co jest słuszne dla Johna.

There's some people who want to talk to you about John.
Są tu ludzie, którzy chcą z tobą porozmawiać o Johnie.

But John, if you got a problem, let me know.
Ale John jeśli będziesz miał problem daj mi znać.

Well, there must be something we can do for you, John.
Ale musi być coś, co możemy dla ciebie zrobić, John.

We want to become club members, and we're friends with John.
Chcemy zostać członkami klubu, i jesteśmy przyjaciółmi Johna.

I gave you John's book so you'd make things right.
Dałem ci książkę Johna, żebyś mógł wszystko naprawić.

John, when your dad says come, you should mind him.
John, kiedy twój tata mówi, żebyś do niego podszedł, powinieneś go słuchać.

John, I'm just not sure now is the right time.
John, nie jestem pewna, czy to dobry czas.

John doesn't know you killed his father, but I will tell him.
John nie wie, że to zrobiłeś, ale mu powiem.

John said he couldn't get a policy to cover it.
John powiedział, że nie mógł pokryć tego z polisy ubezpieczeniowej.

I can help find a room for the summer, John, if you want.
Mogę pomóc w znalezieniu pokoju na lato, John, jeśli chcesz.

There might even be something in it for you, John.
Może nawet wykroi się coś dla ciebie, John.

I'm talking about you and John getting together at the end of senior year.
Mówię o tobie i Johnie będących razem na końcu ostatniego roku.

There's much more to the world than you think, John.
Na świecie jest dużo więcej rzeczy, niż się spodziewasz.

How the hell can you put up with her, John?
Jak do diabła, możesz z nią wytrzymać, John.

John, if you believe in something, how can it be wrong?
Jeśli w coś wierzysz, nie może to być złe.

John will be spending more time with his family from now on.
John będzie spędzał więcej czasu z rodziną.

John, these people seem to have a high order of intelligence.
John, ci ludzie wydają się mieć wysoki poziom inteligencji.

John, I know you like to drive through my neighbourhood.
John, wiem, że lubisz odwiedzać moją dzielnicę.

Police report'll look better with your name on it, John.
Raport policyjny wyglądał by lepiej z twoim podpisem, John.

I'll be here the rest of the week, John, if you change your mind.
Będę tu przez resztę tygodnia, John. Jeśli zmienisz zdanie.

John, if we increase pressure too quickly, our people will be in trouble.
John, jeżeli zwiększymy ciśnienie zbyt szybko, ludzie będą mieli problemy.

Now, you see, we just can't have anything to do with John.
Teraz sama widzisz, że nie możemy mieć nic wspólnego z Johnem.

You'll be safe here until we figure out what to do about John.
Tu będziesz bezpieczna dopóki nie wymyślimy, - co zrobić z Johnem Caseyem.

And all this time you believed John was in a home?
I cały czas pan myślał, że John był jakimś domu? Nie.

John, could I talk to you in the bedroom for a moment?
John, czy możemy chwilę porozmawiać w sypialni?

John, could you take her out to my car, please?
John, odprowadź ją do mojego samochodu.

John, this knowledge may save all of our lives here.
John, ta wiedza może nas teraz uratować.

Right from when John came, and you saw the lights.
Od tamtego dnia kiedy przybył John, a ty zobaczyłeś światła na niebie.

I only did it to protect John and his family.
Zrobiłam to, żeby chronić Johna i jego rodzinę.