Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biegacz(ka), osoba uprawiająca jogging;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

osoba uprawiająca jogging

Nowoczesny słownik języka angielskiego

biegacz, biegaczka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPRAWIAJĄCY JOGGING

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biegacz

Słownik techniczny angielsko-polski

równiarka f, utrząsarka f (do równania arkuszy)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We've encountered joggers, busy highways, toll booths, and this is without a person in the loop; the car just drives itself.
Napotkaliśmy biegaczy, zatłoczone autostrady, bramki, bez ingerencji ze strony człowieka, samochód sam się prowadzi.

TED

Get this to see if this is the jogger's blood.
Zbierz z tego sprawdź czy to jest krew tego biegacza.

The lab has matched it to the dead jogger.
Laboratorium dopasowało ją do krwi martwego biegacza,

What it some homophobic jogger kills us... to get back at his father?
A jeśli jakiś zboczeniec... zabije nas, żeby odegrać się na ojcu?

And you think if you pretend to be a jogger you can hit her?
I myślisz, że jeśli będziesz udawał, że biegasz to możesz ją poderwać?

If she cut up that jogger, she didn't use that scalpel.
Jeśli pocięła tego biegacza, nie zrobiła tego tym skalpelem.

Find some jogger in Simba's stool.
Znaleźć trochę biegacza w odchodach Simby.

Anything useful from that jogger,Ziva?
Coś przydatnego od tego biegacza, Ziva?

A jogger discovered her body in a ravine in Fairmount Park, near Tacony Creek.
Biegacz znalazł jej ciało w wąwozie w Parku Fairmount, w pobliżu Tacony Creek.