Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport trucht, wolny kłus; potrącenie, szturchnięcie; zakręt; występ, nierówność;

(Verb) sport biec truchtem, wolnym kłusem; biegać, uprawiać jogging; (po)trącić; posunąć/posuwać się do przodu; zakręcić/zakręcać; podrzucać, trząść; trząść się; pobudzić/pobudzać, popchnąć/popychać, poruszyć/poruszać;
jog up and down - biegać w miejscu;
jog on - posunąć/posuwać się naprzód;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(push
nudge) potrącenie, szturchnięcie.
2.
(trot) wolny kłus
trucht. ?? vi
1.
(colloq, run slowly) biegać truchtem
he ~ged along (on horseback) jechał wolnym kłusem (konno)
business is ~ging along interesy jakoś posuwają się do przodu.
2. to
~ up and down biec truchtem w miejscu.~ cpd ~-trot n wolny kłus, trucht: ~at a ~-trot wolnymkłusem (truchtem) .

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

biegać powoli, uprawiać biegi/ jogging, potrącać, wstrząsać, popychać, poruszać
~ one's memory przypomieć komuś o czymś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przebieżka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt potrącać, popychać
vi (zw. ~ on (along) ) posuwać się (jechać) naprzód
s popchnięcie
wolny kłus

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYSTĘP

BIEC TRUCHTEM

AWANSOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V uprawiać jogging
V biegać truchtem
V wstrząsać
N trucht
N pobudzać pamięć

Wordnet angielsko-polski

(run at a moderately swift pace)
kłus
synonim: trot
synonim: clip

Słownik internautów

truchtać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pobudzać (pamięć)
trącać (kogoś)
to jog the memory of the witnesses: pobudzać pamięć świadków

Słownik audio-video Montevideo

odtwarzanie poklatkowe w magnetowidzie przy pomocy dużego pokrętła
pokrętło w magnetowidzie lub w pilocie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biegać

kłus

popychać

posuwać

potrącenie

szturchnięcie

trącać

trucht

Słownik techniczny angielsko-polski

próg dyslokacji, uskok dyslokacji

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I'm just going to go skim through a few things, just to jog your memories.
Pokażę teraz kilka z nich, żeby po prostu pobudzić wasze wspomnienia.

TED

Then, while jogging with my dog one morning, she pulled me into what I thought was just another illegal dump.
Pewnego ranka biegałam z moją suką. ~~~ Zaciągnęła mnie w kierunku czegoś, co wydawało się kolejnym nielegalnym wysypiskiem.

TED

He quickened his pace, almost to a jog now.
Przyśpieszył kroku, prawie biegł.

TED

We love to do jogging, fitness.
Uwielbiamy uprawiać jogging i fitness.

TED

"We know that if their heart rate goes above 140 they can't sing and jog at the same time.

www.guardian.co.uk

As Donaldson said, kids love sticks, and the idea of a living stick who has a house (the "family tree") and who might go for a jog is a natural next step.

www.guardian.co.uk

Mistaken for an ordinary stick, the jogging Stick Man is chased by a dog in a park and begins a series of rather fraught adventures.

www.guardian.co.uk

Small details are given with each sketch in the hope that they may help to jog someone's memory.

www.guardian.co.uk

You and I are going to take a little jog.
Ty i ja utniemy sobie małą przebieżkę.

Your father said any little thing could jog my memory.
Twój ojciec nie powiedział nic, co mogłoby mi odświeżyć pamięć.

See if I can't find a way to jog your memory.
Zobaczę, czy nie znajdę sposobu, aby odświeżyć Ci pamięć.

He makes me happy, so I let him swim and jog on the beach.
Czyni mnie szczęśliwym, więc pozwalam mu biegać i pływać.

I figured since you've been here before it might jog your memory.
Domyśliłem się, że skoro już tu byłeś przywróci ci to pamięć.

Does he do anything except swim and jog on the beach?
Czy on robi coś poza bieganiem i pływaniem?

I went for a jog and my partner came to cheer me on.
Poszedłem na jogging i wszedł mój partner dopingować mnie.

Um, maybe if I just take a look, it might jog my memory.
Um, może gdybym mógł spojrzeć, to by mi odświeżyło pamięć.

When you jog, the face goes up and down.
Widzisz, kiedy biegniesz, twarz skacze w górę i w dół.

They hadn't gone for a morning jog in weeks.
Przez tygodnie nie chodzili na jogging.

You got time to jog, but not to debate?
Masz czas na bieganie a nie masz na debatę?

Jog to Lester's and bring something back proving you were there.
Pobiegniecie do Lestera i przyniesiecie coś na dowód, że tam byłyście.

Let's make love again to jog back your memory.
Zaraz będziemy się znowu kochać, żeby ci wspomnienia wróciły.

Jog on, boy, before I grind your bones to make my bread.
Spadaj, szczylu, zanim zmielę twoje kości i zrobię z nich chleb.

I'm afraid that I'll have to jog with you.
Boję się, że będę musiał iść na jogging z tobą.

Went for his daily jog, stopped for a pit stop.
Poszedł na swój codzienny jogging zatrzymał się chwilę

Listen, Kiwi, do yourself a favour and jog on before you catch a cold.
Słuchaj, Kiwi, Zrób sobię przysługę i uciekaj stąd zanim się przeziębisz.

If you want to go back, jog on.
Jeśli chcesz wracać, możesz iść.

Jog there if it makes you feel better.
Pobiegnij tam, jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej

Do we know why Tossi missed his morning jog?
Czy wiemy, czemu Tossi opuścił dzisiaj swój poranny jogging?

Okay, can we, like, walk or jog or sprint back to town?
Okej, możemy np. iść lub biec lub biec sprintem z powrotem do miasta?

It wasn't, Wake up, make breakfast, jog, science experiment, die.
Nie było, Wstań, zrób śniadanie, jogging, eksperymenty naukowe, śmierć.

I'll go to the park Jog a little
Pójdę do parku... na mały jogging.

Think I'm that crazy to jog everywhere like that?
Myślisz, że oszalałem, żeby wszędzie tak biegać?

See if I can jog some memories.
Może uda mi się przywołać jakieś wspomnienia.

If this works, it can jog again.
Jeśli to cholerstwo się sprawdzi, znów będzie mogła biegać.

Lucy, can you jog along with us?
Lucy, możesz biec razem z nami?

We're not even gonna wave when you jog by.
Nawet nie pomachamy ci jak będziesz biegać.

Come here to jog or fish?
Przychodzisz tu pobiegać czy na ryby?

It's kinda cold out for a jog.
Na dworze jest za zimno na jogging.

Doctor says certain stimulus can jog memories.
Odpowiednie bodźce mogą przywrócić wspomnienia.

I thought I'd jog with you.
Pomyślałem, że pobiegam z tobą.

Ah, I went for a jog.
Ach, udałem się na jogging.

Why that to jog my memory?
Dlaczego ma to pobudzić moją pamięć?

You don't jog for an audience.
Nie biega się dla publiczności.

It could help jog your memory.
To pomoże odświeżyć się twojej pamięci.

Maybe this will jog your memory.
Może to mu odświeży pamięć.

Something might jog my memory.
Coś może odblokować moją pamięć.

I said jog right, you asshole.
Mówiłem odbij w prawo. Dupek.

I'm gonna jog to the pier and back.
Nie... pobiegnę az do mola i z powrotem.

Jog it off the field.
Truchtem z pola.

Arkady likes to jog Monday and Wednesday afternoon.
Arkadij lubi biegać popołudniami w poniedziałki i środy.

Does that jog your memory?
Czy to odświeży twoją pamięć?

Well, maybe a little... repetition... will jog your memory?
Może trochę... powtórzenia... odświeży ci pamięć?

Stay left. Stay left, stay left and then jog right when I tell you.
Trzymaj się lewej, trzymaj się lewej i odbij w prawo, kiedy ci powiem.

Mikey Moran-- just to jog your memory.
Mikey Moran, tylko ćwiczę Twoją pamięć.

I could jog all the way to Texas and back... ...but my daughter cant.
Mogę pobiec do Teksasu i z powrotem... ale moja córka nie.