Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wesoły, pogodny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (cheerful) pogodny
(lively) wesoły, radosny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wesoły, pogodny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pogodny, radosny, wesoły

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WESOŁY

POGODNY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

straszny