Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żartobliwość, dowcipność, skłonność do żartów, figlarność;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U figlarność, żartobliwość

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wesołkowatość f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻARTOBLIWOŚĆ

FIGLARNOŚĆ