Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żart, dowcip;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JOWIALNOŚĆ

ŻARTOBLIWOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the trait of merry joking)
dowcipność, żartobliwość
synonim: jocoseness
synonim: merriness
synonim: humorousness