Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żartobliwość, wesołość, dowcipkowanie, żarty;

Wordnet angielsko-polski

(the trait of merry joking)
dowcipność, żartobliwość
synonim: jocosity
synonim: merriness
synonim: humorousness