Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) skory do żartów, dowcipkujący; żartobliwy, humorystyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj żartobliwy, dowcipkujący

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żartobliwy, humorystyczny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. lit. radosny
zabawny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SWAWOLNY

DOWCIPNY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dowcipkujący

wesoły

zabawny