Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

męskie slipy (używane przez sportowców)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

suspensorium

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAS ELASTYCZNY

Wordnet angielsko-polski

(a support for the genitals worn by men engaging in strenuous exercise)
suspensorium
synonim: athletic supporter
synonim: supporter
synonim: suspensor
synonim: jock

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

ochraniacz genitaliów

pracować jako trener, być trenerem

występować jako zawodnik, grać jako zawodnik, być zawodnikiem

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

No, I hand out basketballs, check for jockstraps.
Układam piłki do kosza, sprawdzam bandaże elastyczne.

OpenSubtitles

It's all about the importance of thoroughly washing your jockstrap.
To o tym, jak ważne jest dokładne mycie twojego sprzętu.

I hope you got more than a jockstrap under there, you little rat!
Założę się, że masz tam coś więcej niż stringi ty mały szczurku.

He was good at putting on his jockstrap.
Był dobry w zakładaniu ochraniacza na jaja.

You're the pervert eating out of your own jockstrap.
A ty jesteś perwersem, który je z własnych suspensoriów.

So, still going out with that jockstrap?
Nadal chodzisz z tym pakerem?

It's like a jockstrap, only it hides what it's supposed to strap.
To jest jak ochraniacz, tylko chowa to co powinno być przywiązane.