Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dżokej/dżokejka;

(Verb) sport jeździć jako dżokej(ka);
jockey sb into sth - nakłonić/nakłaniać (podstępem) kogoś do czegoś;
jockey for sth - walczyć zawzięcie o coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n dżokej

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dżokej
~ for position walczyć o lepsze stanowisko/pozycję

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DŻOKEJSKI

CHŁOPAK [SZKOC.]

WYCYGANIĆ

SZACHROWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(someone employed to ride horses in horse races)
dżokej

Słownik internautów

dżokej

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nabrać

okpić

oszukać

oszukiwać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A lot of European worthies will be jockeying for front seats at the opening of the Games.
Wielu europejskich notabli na ceremonii otwarcia igrzysk będzie walczyć o miejsca w pierwszym rzędzie.

statmt.org

They are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.
Są sprzedawane jako przymusowa siła robocza, do ujeżdżania wielbłądów, do czegokolwiek, do wszystkiego.

TED

They don't spend time jockeying for power.
Nie poświęcają oni czasu na próby objęcia władzy.

TED

They talk about it, they figure out what it's going to look like, they jockey for power.
Rozmawiają o nim, zastanawiają się, jak będzie wyglądać, próbują objąć przewodnictwo, potem jakiś czas planują, organizują.

TED

Devoted to me, to her husband and now to a camel jockey.
Dla mnie, dla mężą a teraz dla wielbłądziego dżokeja.

You still look pretty tall to be a jockey.
Ciągle jesteś za duży, jak na dżokeja.

Here's a late jockey change there in the fifth at Rockingham.
Zmiana dżokeja w piątej gonitwie w Rockingham.

So the one-legged jockey said Don't worry about me, baby!
Dżokej powiedział:,, O mnie się nie martw, kotku.

My jockey shorts are made out of better material.
Moje szorty są zrobione z lepszego materiału.

Ever scream at a jockey to whip the noble beast?
Czy kiedykolwiek zrugał pan dżokeja za bicie batem szlachetnego zwierzęcia?

And the jockey got off the horse and started chasing him.
A dżokej zsiadł z konia i pogonił za nim.

You want a jockey who lies to us?
Chcesz mieć dżokeja, który nas okłamuje?

You think a jockey wants to see his girlfriend... dressed like a horse?
Czy dżokej chce, żeby jego dziewczyna... przebierała się za konia?

But the jockey is possessed by that man with the eyeglasses
Ale dżokej jest w kieszeni tego człowieka w okularach.

He's got more room in his Jockey shorts.
Ma teraz więcej miejsca w spodniach.

God may have been willing, but The Jockey Club wasn't.
Bóg by to przyjął, ale nie The Jockey Club.

I've got a horse in the Jockey Club stakes.
Mam konia w stajni klubu dżokejów.

I didn't even look like a jockey.
Nawet nie wyglądałem jak dżokej.

Experience is the jockey. Education is the horse.
Doświadczenie to dżokej, a wykształcenie to koń.

So turn off the charm, table jockey.
Więc wyłącz swój urok, stołowy dżokeju.

If you had a little jockey on him, going--
Jeśli miałbyś małego dżokeja na nim--

It's the one thing every disc jockey knows:
To jest jedna rzecz, o której pamiętają wszyscy

That jockey was on top form.
Dżokej był w świetnej formie.

George Woolf, greatest jockey in the world.
George Woolf, pierwszy dżokej świata.

The ghost of John Joseph murdered that jockey.
Duch Johna Josepha zamordował tego dżokeja.

Did you see my jockey?
Widziałeś mojego dżokeja?

Girl commits suicide in disc jockey's home.
Dziewczyna popełnia samobójstwo w domu disc jockeya.

He could be a jockey.
Mógłby być dżokejem.

The jockey, Danny Freed, escaped with minor injuries.
Dżokej Danny Freed odniósł drobne obrażenia.

And a camel jockey and a sand nigger!
I wielbłądzi dżokej i piaskowy czarnuch!

First, Red Pollard will remain Seabiscuit's jockey, now and forever.
Po pierwsze, Rudy Pollard pozostanie dżokejem Seabiscuita.

You want a jockey who won't back off, then you want Ronnie Turcotte.
Chcesz dżokeja, który nie da za wygraną, zatem chcesz Ronnie Turcotte.

She came with Alec Carter, the jockey.
Przyszła z Alec Carterem, dżokejem.

There's a crazy jockey at Solvalla racetrack.
Szalony dżokej na torze wyścigowym Solvalla.

You sorry little camel jockey.
Ty żałosny, mały ujeżdżaczu wielbłądów.

The French Jockey Club have hired a detective, Aubergine, to look into it.
Francuski Klub dżokejów wynajął detektywa do zbadania tej sprawy.

Jockey Burns, 152.
Dżokej Burns, 152.

No, no, he's a jockey.
Nie, na pewno jest dżokejem.

Tell me, in the horse races... ...does the horse win or does the jockey?
Powied mi, na wyścigach konnych... wygrana zależy od konia czy od dżokeja?