Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes bezrobocie;

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n bezrobocie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon. bezrobocie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezrobocie