Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) stały pracownik;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pracownik

Wordnet angielsko-polski

(an employee who holds a regular job)
pracownik etatowy, etatowiec