Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n hurtownik/makler

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

makler giełdowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stręczyciel

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dZÁb@n Makler (giełdowy) He was a jobber in the stock market (Był maklerem na giełdzie) - Roald Dahl (1986) A jobber spotted a non-member (Jakiś makler dostrzegł kogoś spoza branży) - Independent (2000)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. makler giełdowy
2. spekulant giełdowy ~ in securities makler walorów~ turn zyski maklera kursowegobill ~ wystawca weksli grzecznościowych

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. makler giełdowy 2. spekulant giełdowy jobber in securities makler walorów

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

jobber

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. robotnik akordowy2. pośrednik, makler

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'dZAb@rn Hurtownik We got boxes of candy cane from a jobber (Od jednego hurtownika mieliśmy pudełka lizaków) - Village Voice (1998) He was a jobber all his life (Był hurtownikiem przez całe życie) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. makler

Wordnet angielsko-polski

(someone who buys large quantities of goods and resells to merchants rather than to the ultimate customers)
hurtownik
synonim: middleman
synonim: wholesaler

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

makler

pośrednik

Słownik techniczny angielsko-polski

1. robotnik akordowy
2. US hurtownik m, pośrednik m