Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dZÁb-"Se@rIÎn Dzielenie się pracą i wynagrodzeniem z jednej pracy (z jedną lub kilkoma osobami);dzielenie etatu Job-sharing is increasingly popular among young people (Dzielenie się etatem z innymi jest coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi) - Student University College London (1999)