Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

szukanie pracy; poszukiwanie pracy;

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

polowanie na pracę
gonienie za pracą
~, uninvited - polowanie za pracą na własną rękę (nie czekając na oferty)