Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) to coś; coś, co trudno nazwać/zdefiniować;