Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka jazz, dżez, muzyka jazzowa/dżezowa; życie, ruch; różne takie rzeczy; nudziarstwo; hałaśliwe wygłupy;
and all that jazz - i cała reszta, i tak dalej;

(Adjective) hałaśliwy, zgiełkliwy; krzykliwy;

(Verb) transponować muzykę na jazz; tańczyć przy muzyce jazzowej; grać jazz, jazzować, dżezować;
jazz sth up - rozruszać; ożywiać; wprowadzić/dodać elementy jazzu do czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U muzyka jazzowa, jazz
(attrib) jazzowy. ?? vt (fig, enliven) : to ~ up ożywiać.~ cpds ~-band n zespół jazzowy
~-player n muzyk jazzowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dżez
and all that ~ (pot.) ~i wszystko dookoła
~ up (pot.) ~ożywiać, rozruszać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jazz (gatunek muzyki)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jazz
muzyka jazzowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRZYKLIWY

ZGRZYTLIWY

JAZZOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N jazz
V Phras podpicować

Wordnet angielsko-polski

(a genre of popular music that originated in New Orleans around 1900 and developed through increasingly complex styles)
jazz, dżez

Słownik internautów

jazz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dżez

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.
Muzycy jazzowi potrzebują trochę nut -- większość znich potrzebuje kilka nut.

TED

But too many rules prevent accomplished jazz musicians from improvising.
Ale zbyt wiele zasad powstrzymuje znakomitych muzyków jazzowych od improwizowania.

TED

CL: And so there's a lot of analogy between what takes place in free-style rap and jazz.
CL: I tak więc jest sporo analogii pomiędzy tym co ma miejsce we freestyle rapie i jazzie.

TED

And, as with jazz, the dancers liked certain sections more than they did others.
Jak w wypadku jazzu tańczący lubili pewne sekcje bardziej niż inne.

TED

And the other dynamic of it is that we don't micromanage in jazz.
Istotną cechą naszej pracy jest, że nie zarządzamy w skali mikro.

TED

At least jazz is having a bad influence on you.
No, cóż, jazz z pewnością ma zły wpływ na ciebie.

People used to say jazz will have a bad influence on the youth.
Ludzie mawiali, że jazz ma zły wpływ na młodych.

I wanted to go hear jazz, and you guys went someplace else.
Ja chciałem posłuchać jazzu, a wy pójść do domu na próbę.

Go to some old jazz club or something, just let loose.
Isć do jakiegoś starego klubu jazzowego czy coś, po prostu na luzie.

Is it true what they say about a Jazz man and his instrument?
Czy to prawda co mówią o tym jazzmanie i jego instrumencie?

So why you think they don't respect it like jazz and blues?
Więc dlaczego myślisz, że oni tego nie szanują jak jazz'u czy blues'a?

And to be a great jazz player, Ethan needed to experience more life.
A żeby stać się lepszym muzykiem, Ethan musiał doświadczyć więcej życia.

I want to know why people actually like jazz.
Chcę wiedzieć, dlaczego właściwie ludzie lubią jazz.

Face, she wants to know what the jazz is.
Buźka, ona chce wiedzieć, co to jest jazz.

Well, jazz ain't the draw that it used to be.
Jazz już nie przyciąga ludzi tak jak dawniej.

I was just wondering, do you really like jazz?
Zastanawiałem się, czy ty naprawdę lubisz jazz?

Well, jazz flute has always been a small passion of mine.
Cóż, flet jazzowy zawsze był moją małą pasją.

I'll take you to that jazz club tonight, yes.
Zabiorę cię dziś do tego klubu jazzowego.

Last time I went inside a taxi they were playaing jazz.
Kiedy ostatnim razem jechałam taksówką modny był jazz.

Jazz musicians enjoy themselves far more than anyone listening to 'em.
Muzycy jazzowi lubią sami siebie bardziej niż osoby słuchające ich.

And you're the jazz guy who wears the kitschy clothes.
A ty jesteś kiczowym facetem jazzowym który nosi kiczowate ubranie.

I sold a couple of my rare jazz records.
Sprzedałem kilka moich rzadkie rekordy jazzowych.

The treasure is just like all your jazz combos, Charlie.
Skarb jest jak twój zespół jazzowy, Charlie.

He's actually pretty good if you like jazz.
Jest niezły, jeśli lubisz jazz.

You can play jazz to adoring crowd without scaring them.
Mógłbyś grać jazz dla ludzi nie strasząc nikogo.

A thousand people can listen to jazz... under the stars!
Tysiąc ludzi mogłoby słuchać jazzu... pod gwiazdami!

I made reservations for us tonight at the Jazz Lounge.
Zarezerwowałam dla nas stolik dziś wieczorem w Jazz Lounge.

The only station that brings you jazz to sooth your ears.
Jedyna stacja, która serwuje wam wyśmienity jazz.

You writing a book on all this jazz?
Piszesz książkę o tych wariacjach?

You're bringing jazz back to the working man.
Jesteś wniesienia jazz z powrotem do człowieka pracy.

I heard all about your jazz reviews and your comics.
Słyszałam o recenzjach jazzu i komiksach.

If we finish our work, I'd love to go to a jazz club. Terrific.
Jak skończymy pracę, chciałbym pójść do Jazz Klubu.

Do you think we're making a jazz album?
Myślisz, że robimy jakiś album jazzowy?

Nikki used to say that jazz was fun, camp, kitsch.
Nikki używała jazzu dla śmiechu, obozu i kiczu.

Brochure to a jazz festival in the Poconos this weekend.
Folder jazzowego festiwalu w Poconos na ten weekend.

Yeah, we didn't talk the entire summer Peter was at Jazz Camp.
Nie rozmawialiśmy raz przez całe wakacje, kiedy Peter był na obozie jazzowych.

I thought I'd jazz up our veggie burgers with soy cheese.
Pomyślałam, że trochę udoskonalę nasze wegetariańskie hamburgery serem sojowym.

He left behind only his trombone and a mountain of old jazz records
Pozostawił po sobie jedynie puzon... ...i mnóstwo starych jazzowych płyt.

Or go downtown and listen to some jazz.
Albo iść posłuchać jazzu.

Does that mean you play that very fast music... jazz?
Czy to znaczy, że gracie tę bardzo szybką muzykę... jazz?

I don't want anybody going to jazz heaven.
Nie chcę, żeby ktokolwiek był w Jazz Heaven.

Pepper and Charlie spent years together on the road with a five-piece jazz combo.
Pepper i Charlie spędzili razem lata w drodze ze swoją pięcioosobową kapelą jazzową.

Wait, is that jazz outside your window?
Czekaj, czy to jazz dobiega z twojego okna?

I'm going to a jazz club tonight.
Idę dziś do klubu jazzowego.

Can you turn off that Jazz music?
Nie moglibyście tej murzyńskiej muzyki skończyć?

Ben, did you hear the Jazz won?
Ben, słyszałeś, że Jazz wygrał?

Suddenly you are so interested in jazz.
Nagle bardzo zainteresowałaś się jazzem.

Steve was so good-looking and he loved jazz and rock-climbing.
Steve jest taki przystojny i... uwielbia jazz i wspinaczkę po skałach.

I never learned to listen to jazz.
Nigdy nie nauczyłem się słuchać jazzu.

Listen, there's nothing kitschy about having soul, living jazz, rolling to your own groove.
Słuchaj, nie ma niczego kiczowatego o posiadaniu takiej duszy, kocham jazz, we własnym tempie.

Every mistake is an opportunity in jazz.
Każda pomyłka w jazzie to możliwość.

White people stole jazz, rock and roll, Will Smith, and heart disease.
Biali ukradli jazz, rock and rolla, Willa Smitha i choroby serca.

Has there ever been a Wythenshawe jazz band?
Czy był tutaj kiedykolwiek zespół jazzowy Wythenshawe?

You want great jazz, you go to New Orleans.
Jak chcesz posłuchać naprawdę dobrego jazzu, jedź do Nowego Orleanu.