Wordnet polsko-angielski

(a unit of length equal to 3 feet
defined as 9
1.44 centimeters
originally taken to be the average length of a stride)
yard, pace
synonim: yard

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

yard

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (jednostka miary) yard

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

yardstick