Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

as
~ że since
~ tako so-so
~ całość in the aggregate
~ ogólna zasada as a general rule
~ rzecz zwyczajna as a matter of course

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv conj as
jako też - also, as well as
pot.
jako tako - soso
in a fashion, tolerably

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

as~ osoba uboga - in forma pauperis, as a poor man~ uzyskać zwolnienie od kosztów - permission granted to file an appeal/ a claim in forma pauperis~ posiadacz samoistny - as an independent holder, as an owner-like possessor

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

QUA

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv conj as
also, as well as
pot. ~ tako in a fashion, tolerably

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

insomuch

such

Nowoczesny słownik polsko-angielski

by way of