Wordnet polsko-angielski

(a hard green mineral consisting of sodium aluminum silicate in monoclinic crystalline form
a source of jade
found principally in Burma)
jadeite

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(min.) jade

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

miner. jadeite