Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) paplanina, paplanie, trajkotanie; bełkot, szwargot;

(Verb) paplać, pleść, trajkotać; bełkotać, szwargotać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U bełkot, paplanina

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) trajkotać, paplać, pleść
paplanina, trajkotanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szwargot

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi trajkotać, paplać
n paplanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRAJKOTANIE

TRAJKOT

PAPLANINA

PAPLANIE

BEŁKOT

SZWARGOTANIE

TRAJKOTAĆ

PAPLAĆ

BEŁKOTAĆ

MLEĆ JĘZYKIEM

NAMLEĆ (JĘZYKIEM)

PLEŚĆ GŁUPSTWA

SZWARGOTAĆ

BREDZIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V paplać
N gadanina

Wordnet angielsko-polski

(rapid and indistinct speech)
szwargot
synonim: jabbering
synonim: gabble

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

paplanina, bezmyślna gadanina

plotkować, paplać, nawijać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gadanie

rozwlekłość

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now when the mystic part of me jabbers on and on like this, the warrior rolls her eyes.
W tej chwili, kiedy moja wewnętrzna mistyczka trajkocze bez końca, wojowniczka przewraca oczami.

TED

There is something unintentionally, intrinsically amusing about jockeys; a combination of arresting silks, freakishly diminutive stature and a proclivity for falsetto jabbering in a rural Irish accent that never ceases to amuse.

www.guardian.co.uk

"You don't want a return of the finger jabbers, the shouting and screaming vitriol.

www.guardian.co.uk

And all the rest, the more complex ones, come out as a kind of garbled gobbledygook or jabberwocky.

www.guardian.co.uk

The potential rifts facing the new Labour leader are laid bare as one of the party's most senior figures, Alan Johnson, warns against a lurch from the party's current stance on the deficit and says "a return of the union finger jabbers" would weaken public opposition to spending cuts.

www.guardian.co.uk

I was taught some of their jabber out of books.
Uczyłem się ich gadki z książek.

I've wasted on that couch pretending we can just jabber through our issues?
Wiesz, ile czasu zmarnowałam na tamtej kanapie, udając, że możemy wygadać nasze problemy?

So are we going to talk about Silas or just jibber jabber?
Więc, porozmawiamy o Silasie czy dalej będziemy gawędzić?