Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szturchnięcie, ukłucie, dźgnięcie; zastrzyk; szczepionka; sport suche uderzenie, cios prosty;

(Verb) szturchać, (u)kłuć, dźgnąć; sport uderzyć prostym;
jab at sth - stukać w coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(sharp blow) szturchnięcie, dźgnięcie
(with foot or knee) uderzenie.
2.
(colloq, injection) ukłucie, zastrzyk) .?? vt
1.
(poke) szturchać
(pierce) dźgać.
2.
(thrust) kłuć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(at) wbijać (w coś), stukać (w coś) (np. klawisze maszyny do pisania), kłuć, dźgać
wbicie, ukłucie, dźgnięcie, (pot.) zastrzyk
~ (sth into sth/sb) wbijać (coś w coś/kogoś)
~ (sth out) wykłuwać, wybijać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prosty

szczepienie

zastrzyk podskórny

cios prosty (w boksie)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

kłuć
wbijać
n pot. kuksaniec
pot. zastrzyk

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZTURCHNIĘCIE

DŹGNIĘCIE

SZTURCHANIEC

UKŁUCIE

SZTURCHAĆ

DŹGAĆ

KŁUĆ

UKŁUĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V wbijać
N zastrzyk

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of touching someone suddenly with your finger or elbow
"she gave me a sharp dig in the ribs")
kuksaniec, kuks, sójka, szturchaniec, szturchnięcie, kułak
synonim: dig

2. (a quick short straight punch)
cios prosty, prosty: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

szczepionka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The new vaccine will be an 'inactivated' jab and will allay farmers' fears over the traditional 'live' vaccines.
Nowa szczepionka będzie miała charakter "inaktywowany” i uśmierzy obawy rolników spowodowane tradycyjnymi "żywymi” szczepionkami.

statmt.org

Some mad scientist is going to jab your arm with a needle and take four tubes of blood. ~~~ And now you want me to give up this money and ship it to a stranger?
Jakiś szalony naukowiec wbije ci w ramię igłę i pobierze cztery pojemniczki krwi, a potem chce, żebyś oddał te pieniądze obcemu?

TED

You can use this jab to find your range, okay.
Możesz używać tej szczepionki, aby znaleźć swoim zakresie, w porządku.

No, but if you jab them with a fork, they feel.
Ale jeśli dźgnąć ich widelcem to czują.

We could just jab his arm with a needle a few times.
Dźgnijmy go kilka razy w rękę igłą.

Hey! Jab one more eye and it's a federal crime.
Dźgniesz jeszcze jedno oko, a będzie to przestępstwo federalne!

Now you see what the hell I'm telling you about your jab?
Teraz widzisz co do diabła ci mówiłem o twoich ciosach?

It's a puncture mark, like you would get from a deep needle jab.
Ślad nakłucia, jaki miałby od głębokiego dźgnięcia igłą.

Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek.
A następnie zablokowanie ślepego ciosu. kontratak krzyżowy w lewo na policzkach.

Okay, first you jab the knife in the throat.
Najpierw należy dźgnąć, przeciwnika nożem w gardło.

Use that jab and find your range, okay?
Użyj, że szczepionki i znajdź swój zakres, w porządku?

Keep that jab in his face and keep sliding to his right.
Ładuj mu ciosy w twarz i podchodź go z prawej.

There you go, come on, throw that jab.
Proszę, chodź, rzucać, że szczepionki.

A jab and a respirator put him right.
Zastrzyk i respirator postawią go na nogi.

Hey, your jab still looks pretty good.
Nadal masz niezły cios.

He opens up after you jab him.
Otwiera się po tym, jak go trafiasz.

Come on, Dorian, it was just a jab.
Daj spokój, Dorian. To było tylko szturchnięcie.

A kick or a jab. Something.
Kopnięcie albo cios.

And remember, use your jab.
I pamiętaj, użyj swojego najlepszego ciosu.

Then block his blind jab.
Potem zablokować cios.

The new vaccine will be an 'inactivated' jab and will allay farmers' fears over the traditional 'live' vaccines.
Nowa szczepionka będzie miała charakter "inaktywowany” i uśmierzy obawy rolników spowodowane tradycyjnymi "żywymi” szczepionkami.

Throw that jab.
Rzuć że szczepionki.

minutes to give an insulin jab.
minut zajmuje zastrzyk z insuliny.

One slice, one jab, one kick.
Jedno cięcie, jedno dźgnięcie, jeden kopniak.

Jab right hand! Jab right hand!
prawej Jab. prawej Jab.

Jab, jab, jab, alright, time, good work you guys.
Jab, szczepionki, szczepionki, w porządku, czas, dobra robota chłopaki.

Jab, jab, jab, get him in the corner.
Jab, szczepionki, szczepionki, zabrać go w kącie.

Yeah, yeah, yeah. All right, jab, jab, jab.
Tak, tak, tak. w porządku, cios, cios, cios.

Jab, jab, jab, good, good, good.
Jab, szczepionki, szczepionki, dobre, dobre, dobre.