Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nieodparty, nieprzeparty, przemożny, porywający;
find sb|sth irresistible - nie być w stanie oprzeć się komuś|czemuś;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj nieprzeparty, nieodparty
an ~ impulse nieodparty impuls
an ~ argument nieprzeparty argument

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nieodparty, nieprzeparty, nie do powstrzymania, nie do odparcia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przemożny

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEPRZEPARTY

NIEPOKONANY

PORYWAJĄCY

NIEPOWSTRZYMANY

NIEPOWŚCIĄGLIWY

NIEPRZEMOŻONY

ZNIEWALAJĄCY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

adj. nieodparty
nieprzeparty

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gwałtowny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have experiences in our lives, certainly, when sharing has been irresistible.
Są takie doświadczenia, które wymagają dzielenia sie.

TED

I gathered around me a small team of people for whom the label "It can't be done" was an irresistible challenge.
Zebrałam mały zespół, dla którego hasło "To nie może się udać" było nieodpartym wyzwaniem.

TED

Fishing boats are a target for pirates and, it seems, provide irresistible opportunities for hostage taking.
Statki rybackie stanowią łup dla piratów i można powiedzieć, że dostarczają nieodpartych możliwości pojmowania zakładników.

statmt.org

These will be irresistible.
To byłoby porywyjące.

TED

Neue Leben is the literary document and poetic treatment of this transformation, bearing witness to its tremendous magic, its spellbinding power, its irresistible undertow.
Neue Leben to dokument literacki, poetycki opis owej przemiany, świadectwo jej potężnej magii, czarodziejskiej siły, nieodpartego przyciągania.

Goethe Institut

Barmy scale, wonky lines, clashing colours, misspelt words (well, it makes them fit) all put together to create an irresistible command to buy, eat or do everything that the seaside has to offer.

www.guardian.co.uk

If not, there will be irresistible pressure to move in the direction of the IMF-laureates-Balls approach.

www.guardian.co.uk

As restraint is a quality for which neither Hitchens nor his critics are known, the ironies proved irresistible to many commentators.

www.guardian.co.uk

Germany's staggering and irresistible progress through this tournament has propelled them yet again beyond fancied opposition.

www.guardian.co.uk

Nothing's more irresistible to a man than a woman who's in love with him.
Mężczyzna nie może oprzeć się kobiecie, która jest w nim zakochana.

It's irresistible. You ask him to do something and he does it.
Nie można się temu oprzeć, prosisz go o coś, a on to robi.

Do you think our new neighbor will find me irresistible?
Myślisz, że nasz nowy sąsiad mi się nie oprze?

On they went, as if drawn by some irresistible force.
Szli dalej, jakby pchani przez jakąś nieodpartą siłę.

The first had to be some kind of irresistible lure.
Pierwszym musiał być jakiś nieodparty wabik.

That was an irresistible thing, to be given a pumpkin on your first date.
To coś nieodpartego, dać komuś dynię na pierwszej randce.

I think love should be irresistible, like a drug.
Miłość powinna zniewalać, powinna być jak narkotyk.

Are you trying to tell me that I'm irresistible?
Chce pan powiedzieć, że nie można mi się oprzeć?

I know I'm irresistible, but what do you want?
Wiem, ze jestem bardzo pociagajacy, ale czego chcesz w zamian?

I want you all to meet an old chum of mine. He's irresistible.
Poznajcie mojego starego kumpla, któremu nie można się oprzeć.

I've known many men in my life, but none as irresistible as you.
Znałam w życiu wielu mężczyzn, ale żaden nie był tak pociągający jak ty.

Despite your irresistible charm, old buddy, she may have some reservations.
Pomimo twojego niewątpliwego uroku ona może mieć pewne obiekcje, przyjacielu

For me, you have always had an irresistible fascination.
Dla mnie, zawsze miałeś nieodpartą fascynację.

Overall, we see it as a pretty irresistible package.
Ogólnie, widzimy to jako dość nieprzeparta paczka.

Consequently the tendency to try to manage current challenges individually is irresistible.
W rezultacie pojawia się nieodparta chęć, aby spróbować rozwiązać aktualne problemy samodzielnie.

What happens when the irresistible force meets the immovable object?
Co będzie jeśli nieodparta siła spotka nieporuszony obiekt?

Some irresistible force has brought me here today.
Dziś sprowadziła mnie tu jakaś porywająca siła.

The opportunities for avarice and corruption would certainly prove irresistible.
Okazje do chciwości i korupcji z pewnością będą nie do odparcia.

You ever heard of a Michigan court accepting irresistible impulse as insanity?
Słyszałeś, żeby sąd w Michigan uznał nieodparty impuls za niepoczytalność?

There's just something irresistible about a Western woman speaking Turaqi.
Co? jest tylko coś nieprzeparte w Zachodniej kobiecie mówiącej Turaqi.

Yes, it has been known as irresistible impulse.
Jest takze znany jako nieodparty impuls.

I leave you to your magnetic, irresistible personality.
Zostawiam cię twojej magnetycznej, porywającej osobowości.

But you yourself said she was irresistible.
Ale sam mówiłeś, że nie można jej się oprzeć.

It means I had an irresistible impulse to shoot Quill.
To znaczy, ze zastrzelenie Quilla bylo nieodpartym impulsem.

Ruggedly handsome with a somewhat irresistible air of mystery.
Zabójczo przystojny, z nutą nieodpartej aury tajemniczości.

Fishing boats are a target for pirates and, it seems, provide irresistible opportunities for hostage taking.
Statki rybackie stanowią łup dla piratów i można powiedzieć, że dostarczają nieodpartych możliwości pojmowania zakładników.

Walt didn't seem to find you irresistible.
Jakoś Walt nie uważał cię za taką zniewalającą.

Darling, please, can you move your irresistible backside... and come here to join us?
Kochanie, mogłabyś dźwignąć ten swój ponętny kuperek i przyjść tu do nas?

You are making two-and-a-half feet of irresistible, tubular sex.
Robicie dwa-i-pół stopy nieodpartego, rurowego seksu.

I mean, your brother's cute, but you're irresistible.
Znaczy się twój brat jest milutki ale ty jesteś nieodparty.

Where the moonlight on the Bosphorus is irresistible?
Gdzie blask księżyca nad Bosforem jest zniewalający?

Herlatent madness came to life violent and irresistible.
Jej ukryte szaleństwo powróciło do życia gwałtownie i nieodwracalnie.

She definitely likes you. - I'm irresistible, what can I do?
Najwyraźniej cię polubiła. - Nie można mi się oprzeć, co zrobię?

You got nothin' to worry about. Yeah. You're irresistible.
Nie masz się o co martwić. nie bądź niemądry.

Haven't you heard? She's irresistible. She said so.
Powiedziała mi, że nie można jej się oprzeć.

A chemical process which causes... an irresistible attraction... in the opposite sex.
Proces chemiczny którego przyczynami jest... nieodparty pociąg... do przeciwnej płci.

Why? 'Cause I was just so irresistible?
Bo tak ciężko było mi się oprzeć?

The paper also states very clearly that globalisation is not some irresistible external force of nature, with the EU as a passive bystander.
Dokument ten stanowi także bardzo wyraźnie, że globalizacja nie jest jakimś nieuniknionym zewnętrznym zjawiskiem przyrody, którego Unia Europejska może być tylko pasywnym obserwatorem.

O Son of Heaven, your eloquence is irresistible!
Synu Niebios, twa elokwencja jest zniewalająca!

Well, apparently, I was irresistible.
Cóż, najwyraźniej byłem nieodparty.

From your perfect irresistible imagination.
Owoc twojej idealnej, nieodpartej wyobraźni.

You're irresistible in your dress.
Będziesz nieodpartą pokusą w tej sukience.

You are strong and wise, simply irresistible...
Jesteś silny i mądry, po prostu nieprzeparty...

Irresistible to our canine friends.
Nieodparci dla naszych psich przyjaciół.

Or irresistible woman.
Albo kobietą nie do odparcia.

But not irresistible.
Ale nie nieodparty.

Why, the Michigan Supreme Court did accept irresistible impulse, Parn.
Sąd Najwyższy Michigan zaakceptował nieodparty impuls.

This is an irresistible Raphiccan delicacy.
To jest największy przysmak na Raphiccan.

I mean, was it my irresistible charm... or... my really nice butt?
Czy to mój urok, któremu nie da się oprzeć? Czy mój świetny tyłek?

I mean, I'm... kind of irresistible.
Mam na myśli, ja... Jestem niepowstrzymany.