Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia imam;

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMAM

Wordnet angielsko-polski

( (Islam) the man who leads prayers in a mosque
for Shiites an imam is a recognized authority on Islamic theology and law and a spiritual guide)
imam
synonim: imaum

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

isl. imam
przywódca kultu

Słownik religii angielsko-polski

imam m (osoba prowadząca modły w meczecie)