Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hemoliza;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

hemoliza f

Wordnet angielsko-polski

(lysis of erythrocytes with the release of hemoglobin)
hemoliza
synonim: hemolysis
synonim: hematolysis
synonim: haematolysis

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hemoliza