Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

hemoglobinuria f

Wordnet angielsko-polski

(presence of hemoglobin in the urine)
hemoglobinuria
synonim: hemoglobinuria