Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia krwinka;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

krwinka f