Wordnet polsko-angielski


1. (a watercolor executed with opaque watercolors mixed with gum)
gouache


2. (an opaque watercolor prepared with gum)
gouache: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gouache

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (art) gouache

Słownik techniczny polsko-angielski

m gouache