Słownik polsko-angielski

rubble; debris
~ budowlany - construction debris, building debris
~ skalny - rock debris, stone rubble
~ z rozbiórki - demolition rubble, demolition debris

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rubble
~zy rubble, ruins, debris
zamienić/obrócić coś w ~zy to reduce sth to rubble

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C rubble
pl ~y (ruiny) ruins

Słownik architektury polsko-angielski

(m) rubble

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RUBBLE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m rubbish, rubble
pl ~y debris zbior., ruin
rozpa-dać się w ~y fall to ruin
leżeć w ~ach lie in ruin

Słownik nieruchomości polsko-angielski

debris, rubble

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

rubble
~ budowlany - construction rubble
~ skalny rock debris
~ z rozbiórki demolition debris

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

debrisrubble~ azbestu asbestos debris~ betonowy concrete debris~ budowlany buildingconstruction debris~ obojętny inert debris~ skalny rock debris~ z rozbiórki demolition debris~ zawierający azbest asbestos-containing debris

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

debris

rubbish